HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông Tập V

Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông do Hội nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát động lần thứ I từ năm 2004. Cuộc thi chứng tỏ sức sáng tạo to lớn của nông dân Việt Nam, vừa phong phú, vừa đa dạng. Những sáng tạo nãy sinh trong thực tiễn được người nông dân thiết kế thành các quy trình sản xuất, các công cụ, thiết bị hữu dụng và trở thành hàng hóa trên thị trường, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống cho nông dân, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Nhằm giúp bà con nông dân học tập, áp dụng những giải pháp kỹ thuật trong Cuộc thi, từ năm 2012 đến năm 2014, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam xuất bản tập I, II, III của cuốn sách Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông.

Năm 2018, Nhà xuất bản tiếp tục xuất bản tập IV, V của cuốn sách.

Các giải pháp được trình bày trong tập V là các giải pháp tham gia và đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ VI (2014-2015) trong lĩnh vực cơ khí, chế biến; trồng trọt, thủy nông; chăn nuôi, thủy sản; sinh học, môi trường.

Bài cùng chuyên mục

Những tình huống pháp luật phổ biến

Các tình huống pháp luật được trình bày trong cuốn sách là những vấn đề thường gặp trong cuộc sống, được tác giả bình luận, phân tích dựa trên căn cứ pháp luật hiện hành

Đọc tiếp

Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng

Giới thiệu khái quát về tổ chức cộng đồng, về sự phát triển của tổ chức cộng đồng ở Việt Nam hiện nay; về vai trò và các hình thức tổ chức cộng đồng nhằm góp phần tập hợp người dân trong cộng đồng phát huy nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là những người dân ở vùng khóa khan, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…

Đọc tiếp

Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông Tập IV

Các giải pháp được trình bày trong tập IV là các giải pháp tham gia và đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ V (2013-2014) trong lĩnh vực cơ khí, chế biến; trồng trọt, thủy nông.

Đọc tiếp

Hỏi - đáp về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính ở cấp xã

Cuốn sách gồm các câu hỏi và trả lời liên quan đến Những vấn đề chung về vi phạm hành chính; Thầm quyền và thủ tục xử lý vi phạm hành chính ở cấp xã; Quản lý và xử lý vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực cấp xã.

Đọc tiếp