HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kiến thức phổ thông

Tục ngữ, ca dao Việt Nam - Tuyển chọn

ThS. Bùi Văn Vượng, Huy Linh (Sưu tầm, tuyển chọn)

Tìm hiểu về Đông Nam Á và Asean

Hồng Phong (Chủ biên)

Tìm hiểu Luật hộ tịch năm 2014

Dương Bạch Long

Nuôi con khoa học (từ sơ sinh đến 3 tuổi)

Vũ Thị Liên (Chủ bien)

Một số kỹ năng trong cuộc sống

ThS. Nguyễn Thành Công, Nguyễn Linh Nga (Biên soạn, sưu tầm)

Hỏi - đáp về xây dựng nếp sống văn minh (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Kiểm soát ô nhiễm môi trường ở nông thôn

TS. Vũ Thị Mai (Chủ biên), PGS.TS. Lê Thị Trinh, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, PGS.TS. Hoàng Anh Huy, TS. Vũ Văn Doanh, TS. Đoàn Thị Oanh

Cẩm nang công tác Công an xã

ThS. Vũ Thế Công

Kỹ năng phòng, chống cháy, nổ và thoát hiểm

Nguyễn Thành Long, Bùi Hữu Hạnh

Hỏi - đáp về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS. Đỗ Quang Dũng - ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)