HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Sử dụng mạng xã hội đúng cách

TS. Phạm Văn Phong

Tác giả:TS. Phạm Văn Phong
Thông tin nhan đề:Sử dụng mạng xã hội đúng cách
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách được kết cấu làm hai phần: Phần I: Một số vấn đề cơ bản về mạng xã hội. Phần II: Hỏi - đáp về sử dụng mạng xã hội đúng cách. Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về mạng xã hội và một số kỹ năng để sử dụng mạng xã hội đúng cách.