HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện pháp phòng ngừa

Luật gia Trương Ngọc Liêu

Tác giả:Luật gia Trương Ngọc Liêu
Thông tin nhan đề:Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện pháp phòng ngừa
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách tổng hợp một số vụ án, vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bị phát hiện, đã xử lý trong thực tiễn, qua đó tìm hiểu nguyên nhân và hệ lụy; các cách thức nhận diện những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến và đề xuất một số biện pháp phòng ngừa.