HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân

Nguyễn Ngọc Thành

Tác giả:Nguyễn Ngọc Thành
Thông tin nhan đề:Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm 7 chương, đi sâu phân tích và làm rõ những vấn đề mà bạn đọc rất quan tâm, đó là: Kỹ năng số, công dân số, không gian số; Cách tìm kiếm thông tin hữu ích trên internet, trên các cổng thông tin điện tử, tìm kiếm trên mạng xã hội; Hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt; Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Hướng dẫn sử dụng thiết bị số an toàn; Kỹ năng giao tiếp trên không gian mạng và một số ứng dụng trong học tập và làm việc trực tuyến qua các phần mềm Zoom, Meeting, Skype,