HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Dinh dưỡng thường thức trong gia đình

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Dinh dưỡng thường thức trong gia đình
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:220
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về bữa ăn hợp lý, đủ dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng chuyên biệt cho từng đối tượng để áp dụng, phòng ngừa bệnh tật trong các gia đình thông qua các bài viết như: vai trò của các chất dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình; giá trị của rau,..