HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Những tình huống pháp luật phổ biến

Cuốn sách Những tình huống pháp luật phổ biến của tác giả Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái là ấn phẩm nằm trong Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. Các tình huống pháp luật được trình bày trong cuốn sách là những vấn đề thường gặp trong cuộc sống, được tác giả bình luận, phân tích dựa trên căn cứ pháp luật hiện hành. Ngoài ra, mỗi tình huống được minh họa bằng những hình vẽ sinh động giúp cho người đọc cảm thấy gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp thu các nội dung về pháp luật để vận dụng vào đời sống hàng ngày.

Cuốn sách cũng giúp cho các cơ quan, cá nhân thi hành pháp luật tại xã, phường, thị trấn biết cách xử lý những tình huống đa dạng phát sinh trong thực tế.

Với việc cập nhật đầy đủ những quy định pháp luật mới của Nhà nước, đặc biệt là Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018, cuốn sách thực sự là tài liệu có giá trị trong việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật tới đông đảo người dân.

Bài cùng chuyên mục

Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng

Giới thiệu khái quát về tổ chức cộng đồng, về sự phát triển của tổ chức cộng đồng ở Việt Nam hiện nay; về vai trò và các hình thức tổ chức cộng đồng nhằm góp phần tập hợp người dân trong cộng đồng phát huy nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là những người dân ở vùng khóa khan, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…

Đọc tiếp

Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông Tập V

Các giải pháp được trình bày trong tập V là các giải pháp tham gia và đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ VI (2014-2015) trong lĩnh vực cơ khí, chế biến; trồng trọt, thủy nông; chăn nuôi, thủy sản; sinh học, môi trường.

Đọc tiếp

Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông Tập IV

Các giải pháp được trình bày trong tập IV là các giải pháp tham gia và đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ V (2013-2014) trong lĩnh vực cơ khí, chế biến; trồng trọt, thủy nông.

Đọc tiếp

Hỏi - đáp về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính ở cấp xã

Cuốn sách gồm các câu hỏi và trả lời liên quan đến Những vấn đề chung về vi phạm hành chính; Thầm quyền và thủ tục xử lý vi phạm hành chính ở cấp xã; Quản lý và xử lý vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực cấp xã.

Đọc tiếp