HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính ở cấp xã

Nhằm phục vụ yêu cầu nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính ở cấp xã của tập thể tác giả, do PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải làm Chủ biên.

Cuốn sách gồm 3 phần với 96 câu hỏi và trả lời:

Phần 1. Những vấn đề chung về vi phạm hành chính;

Phần 2. Thầm quyền và thủ tục xử lý vi phạm hành chính ở cấp xã;

Phần 3. Quản lý và xử lý vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực cấp xã.

Trong phạm vi cuốn sách, Nhà xuất bản và các tác giả chỉ trình bày về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của chính quyền cấp xã trong một số lĩnh vực (như hộ tịch – tư pháp; địa chính, đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi; văn hóa - xã hội; quân sự, dân quân tự vệ); những lĩnh vực khác sẽ được biên soạn trong các xuất bản phẩm tiếp theo.

Bài cùng chuyên mục

Những tình huống pháp luật phổ biến

Các tình huống pháp luật được trình bày trong cuốn sách là những vấn đề thường gặp trong cuộc sống, được tác giả bình luận, phân tích dựa trên căn cứ pháp luật hiện hành

Đọc tiếp

Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của tổ chức cộng đồng

Giới thiệu khái quát về tổ chức cộng đồng, về sự phát triển của tổ chức cộng đồng ở Việt Nam hiện nay; về vai trò và các hình thức tổ chức cộng đồng nhằm góp phần tập hợp người dân trong cộng đồng phát huy nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là những người dân ở vùng khóa khan, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…

Đọc tiếp

Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông Tập V

Các giải pháp được trình bày trong tập V là các giải pháp tham gia và đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ VI (2014-2015) trong lĩnh vực cơ khí, chế biến; trồng trọt, thủy nông; chăn nuôi, thủy sản; sinh học, môi trường.

Đọc tiếp

Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông Tập IV

Các giải pháp được trình bày trong tập IV là các giải pháp tham gia và đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ V (2013-2014) trong lĩnh vực cơ khí, chế biến; trồng trọt, thủy nông.

Đọc tiếp