HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Anh hùng người dân tộc thiểu số. Tập 1

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Anh hùng người dân tộc thiểu số. Tập 1
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:222
Năm xuất bản:2016

Mô tả tóm tắt

Bộ sách gồm 3 tập, cung cấp cho bạn đọc những thông tin cụ thể về những người con ưu tú đại diện cho tinh thần, ý chí chiến đấu bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước của đồng bào các dân tộc thiểu số. Tên các anh hùng dân tộc thiểu số được sắp xếp theo vần A, B, C.... Tập 1 gồm tên các nhân vật từ chữ cái A đến chữ cái K.