HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng dân cư khu vực trũng thấp và ven biển

PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng dân cư khu vực trũng thấp và ven biển
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:208
Năm xuất bản:2019

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách tập trung phân tích những tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, giới thiệu những mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và đề xuất những giải pháp xây dựng và nhân rộng các mô hình cấp cộng đồng dân cư vùng trũng thấp và ven biển.