HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Giáo dục học sinh bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường (Song ngữ Êđê - Việt)

Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm

Ngôn ngữ:Êđê - Việt
Tác giả:Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
Thông tin nhan đề:Giáo dục học sinh bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường (Song ngữ Êđê - Việt)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:184
Năm xuất bản:2019

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách cung cấp những thông tin cơ bản về vai trò của nước và môi trường sạch cũng như tác hại của nước và môi trường ô nhiễm đến sức khỏe con người, qua đó, đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục vệ sinh cá nhân, nước sạch - vệ sinh môi trường, sử dụng và bảo quản công trình nước sạch và vệ sinh trong trường học nhằm nâng cao nhận thức của học sinh ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Sách được xuất bản song ngữ Êđê - Việt.