HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông. Tập IV

Hội Nông dân Việt Nam

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Hội Nông dân Việt Nam
Thông tin nhan đề:Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông. Tập IV
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:124
Năm xuất bản:2018

Mô tả tóm tắt

Bộ sách Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông được xuất bản nhằm giúp bà con nông dân học tập, áp dụng những giải pháp kỹ thuật trong Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc. Các giải pháp được trình bày trong tập IV là các giải pháp tham gia và đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ V (2013-2014) trong lĩnh vực cơ khí, chế biến; trồng trọt, thủy nông.