HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Gương điển hình tiên tiến của đồng bào dân tộc thiểu số trong phong trào thi đua yêu nước

Nhiều tác giả

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Nhiều tác giả
Thông tin nhan đề:Gương điển hình tiên tiến của đồng bào dân tộc thiểu số trong phong trào thi đua yêu nước
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:188
Năm xuất bản:2016

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách được tuyển chọn trên cơ sở tham luận của các đại biểu trong Đại hội Thi đua yêu nước trong giai đoạn 2011-2015 do Ủy ban Dân tộc tổ chức. Nội dung cuốn sách góp phần tôn vinh, biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.