HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về vệ sinh môi trường nông thôn, bảo vệ người sản xuất và cộng đồng

Phạm Thị Thảo - Nguyễn Hoàng

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Phạm Thị Thảo - Nguyễn Hoàng
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về vệ sinh môi trường nông thôn, bảo vệ người sản xuất và cộng đồng
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:184
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách được kết cấu gồm 3 phần với 145 câu hỏi và trả lời. Nội dung các câu hỏi và trả lời cung cấp các kiến thức cơ bản về môi trường, vệ sinh lao động, trong đó phần lớn tập trung đến vấn đề: nguyên nhân, tình trạng ô nhiễm môi trường, cách xử lý rác thải, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn,... Những nội dung cuốn sách cung cấp là cẩm nang hữu ích giúp bạn đọc hiểu và biết cách bảo vệ môi trường sống cho chính mình và những người xung quanh.