HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Những điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)

Tác giả:Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Những điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách cung cấp những luận cứ, luận giải, phân tích những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về an ninh quốc gia, làm tài liệu học tập, tham khảo quan trọng cho cấp ủy các cấp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân và đông đảo bạn đọc quan tâm.