HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tác giả:Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách được chia làm 2 phần: Phần thứ nhất giới thiệu một số điểm mới trong quy định kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Phần thứ hai gồm 156 câu hỏi và trả lời về xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng.