HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Ăn uống - phòng và chữa bệnh ở người có tuổi

PGS.TS.BSCC. Trần Đinh Toán

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:PGS.TS.BSCC. Trần Đinh Toán
Thông tin nhan đề:Ăn uống - phòng và chữa bệnh ở người có tuổi
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Y học
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:176
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm 5 chương, tập trung phân tích về: tình hình người già trên thế giới và ở Việt Nam; những thay đổi của cơ thể con người khi có tuổi; nguyên tắc ăn uống cơ bản ở người có tuổi; những bệnh mạn tính không lây nhiễm hay gặp ở người có tuổi và chế độ ăn thich hợp đề phòng và chữa bệnh. Cuốn sách còn cung cấp những câu hỏi về ăn uống thường gặp và các bảng về thành phần dinh dưỡng trong phần Phụ lục.