HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Bệnh bướu cổ

ThS.BS. Nguyễn Huy Cường

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
Thông tin nhan đề:Bệnh bướu cổ
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:140
Năm xuất bản:2019

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách cung cấp những thông tin cần thiết về căn bệnh phổ biến hiện nay - bệnh bướu cổ (bướu giáp), qua đó, giúp bạn đọc có thể tự nhận biết một số bệnh tuyến giáp để kịp thời thăm khám, điều trị. Cuốn sách thuộc Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.