HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Dinh dưỡng thực hành dự phòng một số bệnh không lây nhiễm

PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)

Ngôn ngữ:vi
Tác giả:PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
Thông tin nhan đề:Dinh dưỡng thực hành dự phòng một số bệnh không lây nhiễm
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:236
Năm xuất bản:2020

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách giới thiệu một số kiến thức cơ bản về bệnh không lây nhiễm, vai trò của dinh dưỡng đối với bệnh không lây nhiễm và các khuyến nghị dinh dưỡng nhằm dự phòng các bệnh không lây nhiễm.