HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Bệnh sốt xuất huyết dengue và các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng

PGS.TS. Bùi Vũ Huy

Ngôn ngữ:vi
Tác giả:PGS.TS. Bùi Vũ Huy
Thông tin nhan đề:Bệnh sốt xuất huyết dengue và các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:160
Năm xuất bản:2020

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách cung cấp một số kiến thức cơ bản về bệnh sốt xuất huyết dengue; virus dengue, các đặc tính của muỗi lây truyền bệnh sốt xuất huyết dengue; các biểu hiện bệnh, các biến chứng, các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết dengue; các biện pháp xử trí, chăm sóc người bệnh và các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết dengue;…