HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Những dược liệu quý làm thuốc chữa bệnh từ rau quả, cây cảnh vườn nhà, tập I

GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng

Ngôn ngữ:vi
Tác giả:GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
Thông tin nhan đề:Những dược liệu quý làm thuốc chữa bệnh từ rau quả, cây cảnh vườn nhà, tập I
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Book
Mô tả vật lý:234
Năm xuất bản:2020

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách mang tính phổ biến kiến thức y sinh học, nhằm nâng cao hiểu biết về cây ăn quả, cây cảnh vườn nhà một cách đầy đủ và khoa học hơn, giúp bạn đọc có thêm nhiều kiến thức về các loại dược liệu quý được khai thác từ nhiều loại rau quả, cây cối quen thuộc với người dân Việt Nam.