HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Cẩm nang an toàn, tiết kiệm điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Thông tin nhan đề:Cẩm nang an toàn, tiết kiệm điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:160
Năm xuất bản:2019

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách trình bày khái quát những quy định pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; hướng dẫn cách sử dụng điện tiết kiệm trong hộ gia đình, nơi công cộng và trong cơ quan hành chính như: lựa chọn các thiết bị điện có chất lượng cao, tốn ít điện năng; tạo thói quen sử dụng các thiết bị bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí điện; hướng dẫn sử dụng điện an toàn, các biện pháp sơ/cấp cứu khi xảy ra tai nạn điện.