HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Cẩm nang pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh

PGS. TS. Nguyễn Minh Đức (Chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:PGS. TS. Nguyễn Minh Đức (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Cẩm nang pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Công an Nhân dân
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:138
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm ba phần, được biên soạn dựa trên những quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; đồng thời, dựa trên phương pháp sư phạm tích cực với kết cấu lôgíc, chặt chẽ, kết hợp giữa những hình ảnh minh họa trực quan với những phần lý thuyết, giúp cho việc tiếp thu kiến thức của học sinh, sinh viên được thuận lợi, có hệ thống, nắm được kiến thức cơ bản về những tín hiệu giao thông khi đi trên đường, những điều cần biết khi tham gia giao thông đường bộ và các nhóm hành vi vi phạm thường gặp.