HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Cẩn thận với tác dụng phụ của thuốc

GS.TSKH. Hoàng Tích Huyền

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:GS.TSKH. Hoàng Tích Huyền
Thông tin nhan đề:Cẩn thận với tác dụng phụ của thuốc
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:176
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm ba phần, cung cấp những thông tin cần thiết giúp cho người đọc hiểu rõ về các tác dụng phụ của thuốc để từ đó biết cách sử dụng thuốc một cách hiệu quả.