HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hướng dẫn chăm sóc người bệnh đột quỵ

PGS.TS. Nguyễn Văn Thông (Chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:PGS.TS. Nguyễn Văn Thông (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Hướng dẫn chăm sóc người bệnh đột quỵ
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Y học
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:106
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách giới thiệu khái quát phác đồ điều trị cấp cho người bệnh đột quỵ não cũng như giới thiệu một số kiến thức cơ bản cho người nhà bệnh nhân khi chăm sóc người bệnh ở nhà trong giai đoạn vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.