HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Nghệ thuật ứng xử cho bạn trẻ

Minh Phượng - Thanh Lan

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Minh Phượng - Thanh Lan
Thông tin nhan đề:Nghệ thuật ứng xử cho bạn trẻ
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Thanh niên
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:178
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm sáu chương, phân tích những kỹ năng cơ bản về ứng xử, giao tiếp cho các bạn trẻ trong các mối quan hệ thường gặp nhất của con người như quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, tình yêu, gia đình. Trong đó, cuốn sách đặt ra nhiều tình huống và cách xử lý các tình huống phù hợp, thông minh trong các mối quan hệ, các cách nên và không nên trong giao tiếp để tạo được ấn tượng tốt về bản thân, góp phần xây dựng văn hóa gia đình, công sở.