HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Phòng và điều trị đái tháo đường

PGS.TS. Tạ Văn Bình, ThS. BS. Nguyễn Huy Cường

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:PGS.TS. Tạ Văn Bình, ThS. BS. Nguyễn Huy Cường
Thông tin nhan đề:Phòng và điều trị đái tháo đường
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:244
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm những thông tin cơ bản về bệnh đái tháo đường, cách phòng ngừa và phát hiện sớm, phương pháp điều trị, hướng dẫn người bệnh về chế độ ăn hợp lý, chế độ vận động và tự kiểm soát bệnh, v.v..