HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thực phẩm với bệnh ung thư

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Quách Tuấn Vinh

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Quách Tuấn Vinh
Thông tin nhan đề:Thực phẩm với bệnh ung thư
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Y học
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:188
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách cung cấp những thông tin hữu ích về tác dụng cũng như tác hại của một số loại thực phẩm thông dụng có liên quan đến bệnh ưng thư đối với sức khỏe con người