HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Phòng, chống thừa cân, béo phì ở trẻ em

PGS.TS. Bùi Thị Nhung - PGS.TS. Trương Tuyết Mai (Đồng chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:PGS.TS. Bùi Thị Nhung - PGS.TS. Trương Tuyết Mai (Đồng chủ biên)
Thông tin nhan đề:Phòng, chống thừa cân, béo phì ở trẻ em
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:100
Năm xuất bản:2019

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách do các tác giả của Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế biên soạn, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản và cách phòng, chống thừa cân, béo phì ở trẻ em, từ đó góp phần thúc đẩy công tác phòng, chống thừa cân, béo phì trên cả nước.