HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kể chuyện Trạng nguyên Việt Nam

Bảo An biên soạn

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Bảo An biên soạn
Thông tin nhan đề:Kể chuyện Trạng nguyên Việt Nam
Nhà xuất bản:NXB Chính trị quốc gia Sự thật - NXB Văn học
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:210
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Dưới chế độ thi cử thời phong kiến, để có được danh hiệu Trạng nguyên mỗi môn sinh dự thi phải vượt qua ba kỳ thi: thi Hương, thi Hội, thi Đình. Trạng nguyên là danh hiệu thuộc học vị Tiến sĩ của người đỗ cao nhất trong các khoa Đình.