HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Goócbachốp - bạo loạn, sự kiện tháng tám nhìn từ bên trong (Sách tham khảo)

V. Páplốp; A Lukianốp; V. Criuscốp

Tác giả:V. Páplốp; A Lukianốp; V. Criuscốp
Thông tin nhan đề:Goócbachốp - bạo loạn, sự kiện tháng tám nhìn từ bên trong (Sách tham khảo)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Nhân 30 năm ngày diễn ra cuộc chính biến, để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về sự kiện chính trị này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Goócbachốp - bạo loạn, sự kiện tháng tám nhìn từ bên trong dưới hình thức sách điện tử, phi thương mại.