HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thượng tướng Trần Văn Trà và những chặng đường lịch sử B2 Thành đồng - Tập 2

TS. Quách Thu Nguyệt (Tổng hợp và tuyển chọn)

Tác giả:TS. Quách Thu Nguyệt (Tổng hợp và tuyển chọn)
Thông tin nhan đề:Thượng tướng Trần Văn Trà và những chặng đường lịch sử B2 Thành đồng - Tập 2
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Bộ sách gồm 4 phần chính và phần Phụ lục, được chia thành hai tập (Tập 1 gồm các phần I, II; Tập 2 gồm các phần III, IV và Phụ lục). Phần I tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của Thượng tướng Trần Văn Trà, được tổng hợp từ những trang nhật ký và nội dung Thượng tướng trả lời phỏng vấn của báo chí.