HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới

Nhiều tác giả

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Nhiều tác giả
Thông tin nhan đề:Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:946
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần I: Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới (Chuyên luận của các tác giả: GS.TS. Nguyễn Chí Bền (chủ biên), GS.TS. Từ Thị Loan, PGS.TS. Phạm Lan Oanh, TS. Vũ Anh Tú); Phần II: Tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu (Do GS.TS. Nguyễn Chí Bền, PGS.TS. Lâm Nhân, PGS.TS. Phạm Lan Oanh, TS. Nguyễn Hoàng tuyển chọn). Chuyên luận của các tác giả in trong cuốn sách là một nghiên cứu tổng thể về cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu với những nét khái quát về bối cảnh ...