HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Cha mẹ giúp con hướng nghiệp

ThS. Phùng Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Hương Lan, ThS. Lại Thị Thu Thúy

Tác giả:ThS. Phùng Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Hương Lan, ThS. Lại Thị Thu Thúy
Thông tin nhan đề:Cha mẹ giúp con hướng nghiệp
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách trình bày một số vấn đề chung như khái niệm,mục đích, vai trò,... của hướng nghiệp, giáo dục hướng nghiệp và tư vấn hướng nghiệp nói chung và cho học sinh nói riêng...