HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về văn hóa công vụ

PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh

Tác giả:PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về văn hóa công vụ
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách bao gồm 88 câu hỏi - trả lời xoay quanh chủ đề văn hóa công vụ, được chia làm hai phần: Phần I: Văn hóa công vụ và vai trò của văn hóa công vụ; Phần II: Xây dựng văn hóa công vụ.