HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người

TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh (Biên soạn)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh (Biên soạn)
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:200
Năm xuất bản:2019

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản để nhận diện các hành vi, thủ đoạn của đối tượng mua bán người; nhận biết nạn nhân bị mua bán; phổ biến một số chính sách, quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống mua bán người và một số quy định của quốc tế về ngăn ngừa, hợp tác phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán...