HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về Luật đất đai năm 2013

Ths. Lê Văn Bình (Chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Ths. Lê Văn Bình (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về Luật đất đai năm 2013
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:276
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm 7 phần với 128 câu hỏi và trả lời giúp bạn đọc tìm hiểu và thực thi pháp luật về đất đai