HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và hoạt động của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Đinh Công Tuấn - Dương Bạch Long

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Đinh Công Tuấn - Dương Bạch Long
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và hoạt động của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:92
Năm xuất bản:2011

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu những nội dung cơ bản của quy định pháp luật về quy trình bầu, bãi miễn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, những quyền hạn, trách nhiệm chính của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.