HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về quản lý địa chính - đất đai của chính quyền cấp xã

Tập thể tác giả

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Tập thể tác giả
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về quản lý địa chính - đất đai của chính quyền cấp xã
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:296
Năm xuất bản:2010

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 178 câu hỏi và trả lời những nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về địa chính - đất đai và các kỹ năng cần thiết trong công tác quản lý đất đai ở cấp xã