HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Cẩm nang pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh

TS. Bùi Văn Thành (Chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:TS. Bùi Văn Thành (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Cẩm nang pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Công an Nhân dân
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:168
Năm xuất bản:2020

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là học sinh, phụ huynh học sinh những kiến thức cơ bản (có hình ảnh minh họa) về hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ như các biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn, biển báo phụ… và các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.