HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá nuôi thương phẩm trong ao

Trần Văn Sỹ

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Trần Văn Sỹ
Thông tin nhan đề:Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá nuôi thương phẩm trong ao
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Nông nghiệp
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:194
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, tập trung vào vấn đề nuôi cá thương phẩm trong ao, trước hết là nuôi cá thâm canh, nhằm kiểm soát các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, an toàn môi trường và an toàn lao động trong quá trình nuôi cá thương phẩm; hướng dẫn áp dụng VietGAP cho hai đối tượng cá nuôi quan trọng: cá tra và cá rô phi - là hai đối tượng cá nuôi thâm canh hiện đang chiếm sản lượng lớn và có vai trò quan trọng hàng đầu trong xuất khẩu thủy sản của nước ta