HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP - tập 2: Cây vải

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Trồng trọt

Tác giả:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Trồng trọt
Thông tin nhan đề:Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP - tập 2: Cây vải
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm 3 chương: Chương I trình bày các thông tin chung về sự phân bố, vùng trồng chính của quả vải; thị trường tiêu thụ cũng như yêu cầu về chất lượng quả của một số thị trường trong và ngoài nước. Chương II giới thiệu các bộ tiêu chuẩn GAP đã và đang áp dụng như GlobalGAP, ASEANGAP, VietGAP. Chương III hướng dẫn kỹ thuật canh tác vải theo tiêu chuẩn VietGAP như lựa chọn khu vực sản xuất; thiết kế vườn trồng, chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc sau trồng;...