HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Nông dân kể chuyện làm giàu

Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)

Tác giả:Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
Thông tin nhan đề:Nông dân kể chuyện làm giàu
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách bao gồm 62 bài viết về một số tấm gương nông dân điển hình, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, dám nghĩ, 6 dám làm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, mạnh dạn tìm hướng đi mới trong sản xuất để vươn lên làm giàu.