HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản, tập 1

TS. Nguyễn Thanh Tùng

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:TS. Nguyễn Thanh Tùng
Thông tin nhan đề:Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản, tập 1
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:138
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Trong những năm qua, ngành thuỷ sản nước ta ngày càng phát triển, trở thành ngành sản xuất hàng hoá có thương hiệu, có giá trị xuất khẩu khá cao, mang lại nguồn lợi khá lớn cho người dân nuôi trồng thuỷ sản ở nhiều địa phương, diện tích nuôi trồng thuỷ sản với mục đích kinh doanh đang có xu hướng tăng.