HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, tập 2

TS. Nguyễn Thanh Tùng - ThS. Nguyễn Thị Thủy

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:TS. Nguyễn Thanh Tùng - ThS. Nguyễn Thị Thủy
Thông tin nhan đề:Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, tập 2
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:182
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, được trình bày ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, có tính khoa học cao và sát thực tế, giới thiệu một số tiến bộ kỹ thuật đã được ứng dụng trong thực tế, những kiến thức cơ bản, cần thiết về nuôi một số loại thủy sản. Cuốn sách cũng trình bày khá chi tiết về đặc điểm sinh học của các loài thủy sản, cách chọn giống, kỹ thuật nuôi, chăm sóc, quản lý, thu hoạch, một số bệnh thường gặp và biện pháp phòng bệnh đối với các loại thủy sản đó.