HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hướng dẫn ngư dân đánh bắt xa bờ

Phạm Nguyên Phẩm, Ngô Đức Hành

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Phạm Nguyên Phẩm, Ngô Đức Hành
Thông tin nhan đề:Hướng dẫn ngư dân đánh bắt xa bờ
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Giao thông vận tải
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:240
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách giới thiệu khái quát về biển, đảo Việt Nam, về nguồn tái nguyên vô giá mà thiên nhiên ban tặng; các quy định, chính sách mà ngư dân đánh bắt xa bờ cần biết; các bệnh thường gặp trên biển và cách sơ cứu, cứu chữa. Cuốn sách là tài liệu bổ ích, giúp ngư dân thuận lợi hơn trong hoạt động khai thác thủy, hải sản nói chung và đánh bắt xa bờ nói riêng.