HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hướng dẫn sử dụng rơm rạ an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường

Tập thể tác giả

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Tập thể tác giả
Thông tin nhan đề:Hướng dẫn sử dụng rơm rạ an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:106
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, giúp người đọc hiểu rõ về vấn đề ô nhiễm môi trường do đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng và giới thiệu các phương pháp sử dụng rơm rạ hiệu quả, thân thiện với môi trường đang được phát triển, nhân rộng hiện nay.