HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây trồng chính

TS. Nguyễn Duy Lượng (Chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:TS. Nguyễn Duy Lượng (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây trồng chính
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:164
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách được biên soạn dựa trên nhiều nghiên cứu gần đây của các nhà chuyên môn, kết quả xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Cuốn sách được chia thành hai phần: Phần I: Kỹ thuật trồng một số loại rau an toàn; Phần II: Kỹ thuật trồng một số loại cây ăn quả.