HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Mô hình sinh kế giúp nông dân giảm nghèo

Tập thể tác giả

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Tập thể tác giả
Thông tin nhan đề:Mô hình sinh kế giúp nông dân giảm nghèo
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:212
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Bộ sách gồm hai tập, giới thiệu tới người nông dân những mô hình nuôi, trồng các loại cây, con mà theo đánh giá chung hiện nay là có hiệu quả, thương phẩm là những hàng hóa có nhu cầu tiêu dùng cao. Đồng thời, bộ sách còn hướng dẫn kỹ thuật thực hành nuôi, trồng; cách phòng và trị bệnh, dịch cho các loại cây trồng, vật nuôi này để người nông dân tham khảo, vận dụng trong quá trình sản xuất. Tập 2 của bộ sách tập trung giới thiệu một số mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.