HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Quản lý sản xuất rau an toàn trái vụ

TS. Lê Thị Thủy - TS. Phạm Mỹ Linh - ThS. Lê Thị Liễu

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:TS. Lê Thị Thủy - TS. Phạm Mỹ Linh - ThS. Lê Thị Liễu
Thông tin nhan đề:Quản lý sản xuất rau an toàn trái vụ
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:200
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần I giới thiệu những nguyên tắc chung trong sản xuất rau an toàn như các quy định chung về GAP trong sản xuất rau an toàn, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất rau an toàn của Nhà nước...; Phần II giới thiệu kỹ thuật sản xuất rau an toàn trái vụ (quy trình canh tác, bảo vệ, quản lý trong và sau thu hoạch...) cho một số loại rau như cà chua, bắp cải, cải xanh, dưa chuột, đậu côve, đậu đũa, mướp đắng, xà lách,...